Scheeps Modelbouw Vereniging Ridderkerk

 

Demo Riederborgh

Zaterdag 15 september 2018.

Vandaag was het weer de dag van de bijna traditionele demonstratie bij verzorgingstehuis De Riederborgh in Ridderkerk-West. Dit jaar was het niet in het kader van de familiedag, maar werd het dit keer mogelijk gemaakt door het Wijkideeteam voor Ridderkerk-West.

Opbouwen van het bassin hoef hier niet gedaan te worden, daar we varen in de vijver voor de deur van het gebouw. Wel moest de vlonder opgebouwd worden via welke wij onze modellen gemakkelijk in het water konden zetten. Het water was schoon, dus ook goed bevaarbaar voor onze modelboten.

Dit kwam goed uit want er waren maar liefst 18 varende leden van de vereniging aanwezig, die zich ook van te voren hadden aangemeld bij de activiteitencommissie.
Ook de weergoden waren ons goed gezind, het was, net als bij voorgaande jaren, een bijzonder fraaie dag met veel zon. Wat de sfeer zeker ten goede kwam. Ook de publieke belangstelling was goed te noemen, er kwamen veel bewoners, met hun
familieleden, van het verzorgingstehuis aan de waterkant kijken en een gezellig praatje maken. De leden hadden weer fraaie modellen bij zich, zoals o.a. Jan Klinge met zijn nieuwe bananenboot en Bas Knaape met een fraai model van een blusboot, welke hij in zijn geheel vanaf tekening gebouwd heeft. Tegen lunchtijd konden wij
binnen een menu bestellen voor het luttele bedrag van € 3,-- bestaande uit rauwkost, friet en een kipburger. Dit menu stond qua naam helemaal in het teken van onze demonstratie en heette xxxxx. Na de lunch zat het er voor mij op. Ik ging op vakantie en had daarvoor nog het een en ander te doen.

Maar voor ik ging kon ik nog net de problemen van Wim van den Doel meemaken. Er was wat fout gegaan met zijn sleepboot waardoor zij opbouw loskwam van de romp en te water raakte. Gelukkig kon door een aantal behulpzame boten van de andere leden zijn opbouw keurig naar de kant gebracht worden en was het leed dan ook weer geleden.
Door de andere resterende leden is er die dag nog verder gevaren tot de afgesproken tijd van
16.00 uur.

Henk van HattemDemo Goedereede 2018

Zaterdag 16 juni 2018.

Wederom was de S.M.V.R. uitgenodigd om deel te nemen aan de festiviteiten tijdens de Portdagen te Goedereede. Dit jaar was het precies 100 jaar geleden dat er een vrachtschip, geladen met vaten Port uit Portugal verging voor de Neder- landse kust. Het stadje Goedereede, stadsrechten sinds 1312, profiteerde hiervan door de lading, die door vissers aan wal was gebracht bij opbod te verkopen. In totaal ging het hierbij om 434 vaten Port.

De opbrengsten werden grotendeels geïnvesteerd in de vissersvloot. Helaas werd de haven in 1953 afgedamd en veranderde Goedereede in het pittoreske stadje zoals wij dit nu kennen.
In tegen stelling tot de eerder opgave van de organisatie stonden we dit jaar toch weer gewoon op onze ‘vaste’ plek, de noordzijde haven. De kar werd dit maal getrokken door Jan van Alebeek, op de voet gevolgd door Arie Nicolaas. Na enig overleg werd besloten de bak met 1 plank in de lengte in te korten, zodat we het minst last zouden hebben van de sterk aflopende kade. Nadat het plan bij een ieder bekend was werd er begonnen met opbouwen. Ondanks dat de groep kleiner dan meegerekend was, er kwamen deze dag 13 man i.p.v. de 15 die zich hadden opgegeven, ging het opbouwen zeer vlot. Toen was het wachten op de brandweer welke voor 10 uur ‘besteld’ was. Toen zij niet op het afgesproken tijdstip kwamen opdraven ging Arie Nicolaas op onderzoek uit en kwam na enkel minuten terug met de brandweer. De bak werd gevuld, niet met kraan water maar met water uit de haven m.b.v een kleine motorpomp. Ondertussen konden de leden genieten van een bakje koffie met koekje, weer keurig verzorgt door Leen Stok.

Wachten op water

Een mooi moment voor mij om even over de markt te lopen om te constateren dat bijna alle standhouders van vorig jaar ook weer van de partij waren. Nieuw was een handelaar in Portugese wijnen die ondanks de geschiedenis een stal had opgezet.
De kraam met Port staat er uiteraard elk jaar.
Nadat de brandweer de bak tot de nok gevuld had, de kade ligt daar echt goed scheef, konden we de steigers plaatsen en werden ook al gelijk de eerste test rondjes gevaren. Na een tweetal korte miezerbuitjes ging de lucht open en werd het een mooie zonnige dag. Jan Jansen had voor deze dag ook een zeilbootje meegenomen, helaas liep hij regelmatig vast door de lage wa- terstand aan een kant van de bak. Voor de ander boten was er genoeg diepgang om ouderwets rondjes te varen en het publiek te vermaken. Uiteraard werden wij weer door de organisatie voorzien van koffie, limonade en lunch waar goed gebruik van werd gemaakt en waarvoor dank aan de organisatie van de Portdagen.

Net als vorig jaar waren de kinderbootjes ook weer aanwezig waarbij de nieuwe dikkere olieboom goed functioneerde. De kinderen konden er niet meer overheen varen en vast geraken in de lijn. Met een kinderspeelhoek direct naast onze kraam was er animo genoeg voor de kinderbootjes. Helaas ging er weer een vaarregelaar defect. De goedkope vaarregelaars uit China, zijn geloof ik niet bestand tegen het kindergeweld. Waar de meeste jongens slechts twee standen kennen, namelijk hard vooruit of hard achteruit, moet ik bekennen dat het meestal de meisjes zijn die het best omgaan met de bootjes.
Ik ga in ieder geval onderzoeken of er vaarregelaars zijn die tegen een stootje kunnen en niet te veel kosten.

Omstreeks half vijf werd besloten te gaan afbreken. Eerst werd er met de overlooppijpen en de elektrische pomp het meeste water afgevoerd, terug de haven in, om vervolgens aan beide zijde van de bak een plank er uit te trekken. Na het verder opruimen van de bak gingen we om half zes weer huiswaard. Weer een mooie demo van onze vereniging, tot volgend jaar in Goedereede.

Wim DriessenDemo Pinkstermarkt 2018

Zaterdag 19 mei 2018.
Vandaag was het voor de SMVR een ietwat bijzondere dag. Wij stonden deze dag n.l. met ons bassin op de Pinstermarkt in Ridderkerk. Dus eindelijk eens een demonstratie in Ridderkerk, welke Arie Nicolaas via de heren Koolen & Koolen, van het gelijknamige Organisatie- en adviesburo en organisatoren van deze markt, voor elkaar heeft gekregen. Dat is zeker een compliment aan zijn adres waard.

Om 07.00 uur ’s morgens waren er 11 ledenaanwezig, die al druk doende waren om het bassin op te bouwen. Tijdens dit opbouwen had iemand van de brandweer een standpijp geplaatst voor het vullen van het bassin. Hij moest echter weg, zodat wij het vullen zelf verder voor onze rekening namen. Maar ja, erg bedreven daarin waren we niet met als gevolg dat Jan van Ale- beek, die de slang in zijn handen had, tijdens dit vullen Arie Nicolaas toch nat wist te krijgen.
Leen Stok was ondertussen druk met de koffie bezig, zodat we om 08.00 uur met z’n allen van een lekker bakkie konden genieten.


Inmiddels was het tijd geworden om de modellen uit de auto’s te halen en op de kramen te plaatsen. Dit laatste lukt natuurlijk niet voor de ‘Nieuw Amsterdam’ van Henk van der Leer. Met zijn lengte van 2,3 meter was het alleen mogelijk hem naast de kramen te plaatsen. Om het model goed uit te laten komen waren er een paar lege

bierkratten (dus zonder flesjes) op de kop getikt door Wim Driessen bij de AH, kleed erover en we hadden een zeer fraaie plek gecreëerd. Het vervoer van dit model heeft Wim Driessen voor zijn rekening genomen. Hij had hiervoor de bus van zijn werkgever weten te lenen.

Ondertussen werd er, toen het bassin vol was, al druk door de 17 aanwezige leden gevaren. Hierdoor begon de publieke belangstelling voor ons langzaam op gang te komen.


‘s Morgens was het nog rustig om het bassin, maar ’s middags was het een stuk drukker en heerste er een gezellige sfeer rond het bassin qua publiek. Onderling was het de hele dag erg gezellig. Zeker ook doordat er veel leden en oud-leden langs kwamen voor een babbeltje.
De plaats waar wij stonden was een prima plek voor ons. Ruimte om het bassin was er genoeg en ook het publiek had een goed overzicht, zowel over het bassin als over onze kramen, waar ook veel modellen op stonden. In de bak werd door de leden veel gevaren en was het een grote drukte op het water.

Net als in Numansdorp een week eerder, konden kinderen uit het publiek ook vandaag op gezette tijden varen met de 3 demo-bootjes van de verening. Dit alles onder de bezielende leiding van Jan van Alebeek, Wim Driessen en Cor Gonlag. Om de modellen

van de leden te beschermen werd er wel een lijn uitgelopen in het bassin, welke voorzien was van isolatiekokers voor verwarmingspijpen, dit om er voor te zorgen dat

de demo-bootjes niet over de lijn konden wippen. Dit werkte perfect.

Natuurlijk was het bassin, in verband met zijn lengte, ook een prachtige testbak voor de ‘Nieuwe Amsterdam’. Het model lag volgens Henk van der Leer, de eigenaar, iets te diep, maar het was zeker wel een imposant gezicht zo’n groot schip in het bassin. Om de stabiliteit van het model te verhogen is het alleen wel noodzakelijk om de accu’s lager in het model te krijgen, hij helt nu te veel over. Ik heb inmiddels van Henk begrepen dat hier al aan gewerkt wordt.
De buren, brasserie Njoy, hadden ’s middags gezorgd voor een stuk entertainment. Bijna pal naast ons bassin trad een zanger op. Dit was op zich gezellig, maar de hele middag was toch wel wat veel. Gelukkig werd hij af en toe door twee straatbands afgelost.

Zo’n hele dag rond het bassin doorbrengen maakt hongerig, dus regelmatig zag je leden met wat eetbaars langs en bij het bassin. Cor Gonlag spande hierbij voor mij

echter de kroon. Hij begon ‘s morgens met eten en heeft dat de gehele dag door vol weten te houden. Dit was iets wat ik toch wel een hele prestatie vind, anderen heb ik het niet zo zien doen.
Daar wij door de locatie van het bassin er geen schot uit konden trekken voor het leeg laten lopen van het bassin na afloop van onze demo, werd om 16.00 uur
besloten om onze dompelpomp alvast aan te zetten. Dit werd zodanig ge daan dat de slang van de pomp direct in de rioolput kwam te hangen, dus hierdoor ook geen overlast voor anderen. Rond half vijf werden ook de twee hevels in stelling gebracht,

welke ook direct in de rioolput konden lozen. Toen er nog 20% water in het bassin stond konden we er alsnog een schot uit halen en het bassin verder gecontroleerd leeg laten lopen.
Het afbreken verliep verder erg soepel, waardoor iedereen voor zes uur al lekker op weg was naar huis.

Henk van Hattem

Numansdorp 2018

Zaterdag 12 mei 2018.

Vandaagstond de eerste demonstratie op het programma en wel aan de Burg. de Zeeuwstraat 20 in Numansdorp. Van Jan van Alebeek het bericht ontvangen dat de A29 vanaf het Vaanplein dicht was die dag, dus dan maar omrijden via de Kiltunnel. Iets later dan gepland kwam ik in Numansdorp aan, en kon gelijk helpen met het opbouwen van het bassin, enz., waarmee om 08.00 reeds gestart was Nadat we met het opbouwen klaar waren kon de brandweer uit Numansdorp starten met het vullen van ons bassin. Zij waren hiermee rond half tien klaar. Vanaf dat moment was ons

bassin en de ruimte daarom heen klaar en wij dus up en running. Inmiddels waren alle leden, die zich voor deze dag hadden opgegeven komen opdagen. We waren dus compleet, of eigenlijk overcompleet. Ons nieuwe lid, Cor Gonlag, was ook aanwezig. De eerste boten lagen al snel in het water en werd vanaf het eerste moment al weer druk gevaren in het bassin. Dit verliep zonder al te veel problemen. Alleen had Rob Hageman pech, rond 12.30 uur verloor hij de schroef van zijn boot, en was dus met dat model uitgevaren. Gelukkig kon hij met een ander model verder varen.

Ondertussen was er ook al door kinderen in ons bassin gevaren met de demobootjes (oude voet-balbootjes). Hiervoor was het bassin voor de helft afgezet met een drijflijn, welke Jan van Alebeek gemaakt had. Ondertussen bleek de Maasbank van Ton Kik te lekken, er stond veel water in. De oorzaak hiervan waren een aantal scheuren in zijn romp. Zou de reden hiervan ouderdom zijn van het model, of…. Niemand kon hier het goede antwoord opgeven, dus houden we het maar op ouderdam. Wim Driessen deed deze middag nog een verwoede poging om de schroef van Rob Hageman te

bergen. Door het bassin in te lopen, zonder zijn schoenen, wist hij hierin ok nog te slagen. Rond drie uur was het weer tijd voor de kinderen om te varen. Helaas was één van de demo-bootjes direct defect en dat was ook wel te ruiken. De vaartregelaar was compleet verbrand, echt weer een chinees product. Gelukkig was er nog een reserve, welke door Wim Driessen snel geplaatst kon worden. Hierna kon er met dit bootje

weer prima gevaren worden Tegen 17.00 uur was het weer tijd om op te ruimen. De hevels waren al eerder in het bassin gelegd. Het gevolg was dat wij om half zes weer met een tevreden gevoel huiswaarts konden keren.

Henk van Hattem


Busreis SMVR 2018


Zaterdag 14 April 2018.


Vandaag was het dan weer zover, ons uitje met de SMVR stond op deze zaterdag gepland.
Dit jaar stond voor ons een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem op het programma. Dit alles incl. koffie met gebak, lunch in het museum, uitwaaien aan de Rijnkade in Arnhem en diner in Tiel.

Om 08.00 uur was het verzamelen geblazen op de parkeerplaats bij voetbalvereniging Slikkerveer aan de Populierenlaan in Ridderkerk. De bus van de Snelle Vliet was keurig op tijd en konden wij dus vertrekken. Er ontbrak echter nog een deelnemer uit Bolnes. Na gebeld te hebben, waarbij we geen gehoor kregen, toch maar even langs gereden. Hij was wel thuis, maar bleek toch niet mee te gaan. Foutje…. Wel jammer was het dat Jan Brouwer door ziekte niet mee kon.
Na ons bezoekje aan Bolnes konden we eindelijk via de A12 op weg richting Arnhem, waar wij, na een rustige busreis, op de afgesproken tijd van 10.00 uur aankwamen bij het museum. Nadat de chauffeur de entreebewijzen voor ons geregeld had ( het museum was net open), konden we naar binnen, waar gelukkig de koffie met

appeltaart (natuurlijk met slagroom) voor ons klaar stond in het Canon Café. Dit alles vond gretig aftrek bij alle deelnemers.
Hierna werden we losgelaten en konden we individueel het museum gaan bezoeken, waarbij het de bedoeling was dat wij wel om 13.30 uur weer terug zouden zijn in het Canon Café, waar dan de lunch voor ons verzorgd zou worden.
Bij het betreden van het museumterrein liepen wij direct tegen oude trams van de ons welbekende RET aan, welke daar rondrijden om de bezoeker naar een ander deel

van het museum te brengen. Dus werd er door velen eerst een rondje met de tram afgelegd om op die manier een indruk te krijgen van het hele park. Naast de oude trams is er echt heel veel te zien, waarbij veel oude spullen zitten uit onze jongere jaren, dus heel herkenbaar voor een ieder.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook aan een Renault 4, enz.
Alle gebouwen uit de verschillende streken van ons land zagen er erg goed uit en waren qua onderhoud in een prima staat. De huizen, boerderijen, etc. zijn prachtig ingericht. De route door het museum was een geweldig mooi
aangelegde reis door de tijd. Wandelend van het ene object naar het andere krijg je een heel goed beeld van hoe het leven er vroeger in Nederland aan toe ging.
Gelukkig waren ook de weergoden ons deze dag goedgezind, het was droog met af en toe een flauw zonnetje en de temperatuur was prima. Echt goed weer om ‘in Arnhem’ rond te lopen.

Tegen 13.30 was het tijd om terug te gaan naar het Canon Café voor de lunch, welke al klaar stond voor ons en er goed verzorgd uitzag. Naast brood, beleg, enz. was er voor een ieder een kop soep en een kroket.

Na ons gelaafd te hebben aan de lunch mochten wij tot 15.15 uur verder met ons bezoek aan het museum. Zoals gedacht, was dat eigenlijk veel te kort, want er was nog genoeg te zien. Je kan hier sowieso makkelijk een hele dag doorbrengen. Maar de tijd van gaan kwam dichterbij, dus allemaal weer op naar de bus. Voor Leen Stok en de kleinzoon van Jan Brouwer was dat blijkbaar iets moeilijker, zij waren echt niet op tijd, maar dat mocht de pret niet drukken.

Dus op naar de Rijnkade in Arnhem waar wij rond 15.45 uur aankwamen. Ondertussen was de zon volop gaan schijnen, dus was het tijd voor een terrasje. Er waren genoeg terrasjes, welke door velen werden bezocht, dus dat was geen probleem. Het was dan ook genieten van een lekker glaasje….en de zon aan de kade van de Rijn. Rond 17.00 uur was het weer tijd om terug te gaan naar de bus. Het was tenslotte tijd om naar ons dineradres te gaan in Tiel Na een korte file op de A15


in verband met een ongeluk waren we toch snel bij de afslag naar restaurant De Betuwe in Tiel, waar wij om 18.00 uur aankwamen.
Wij kwamen in een apart zaaltje terecht, dat speciaal voor ons was ingericht. Hier stonden 7 tafels keurig gedekt klaar. Nadat de obers het drinken, wat op kosten van de vereniging was, hadden opgenomen en geserveerd. Konden wij lekker gaan genieten van het 3-gangen diner, wat bestond uit tomatensoep, schnitzel met groentes, patat en gebakken aardappels en als dessert een lekker ijsje.
Na afloop was er nog tijd voor een lekker bakkie koffie, wat wel voor eigen rekening was.Inmiddels was het alweer 20.00 uur geworden en daarom tijd om weer huiswaarts te keren. Dus allemaal weer naar de bus, waarna wij rond
21.00 uur aankwamen op de parkeerplaats bij v.v. Slikkerveer aan de Populierenlaan in Ridder kerk, vanwaar wij 13 uur eerder waren vertrokken.

Wij kunnen na deze dag weer terug kijken op een gezellig en heel leuk uitje, georganiseerd door met name Adrie Boele, waarvoor mijn complimenten. Zij, die niet mee gegaan zijn, kunnen alleen maar spijt hebben.

Henk van HattemModelbouwshow Goes 2018

Vrijdagmiddag 23 februari 2018.
Is de opbouwploeg weer afgereisd naar de Zeelandhallen in Goes voor het opbouwen van onze stand tijdens de 26e Modelbouwshow aldaar. Net als in devoorgaande jaren hadden wij weer de beschikking over de bus van Adrie Alderliesten om al de spullen,
zoals kleden, banners, enz. van de vereniging te vervoeren. Adrie nog bedankt voor je medewerking.De kramen werden door de opbouwers voorzienvan de groene en
blauwe kleden, waarna de stand er weer snel vertrouwd uit zag. Heren julliehebben met de opbouw ook dit jaar weer iets moois voor elkaar gekregen.

Ook dit jaar waren er weer 21 deelnemers, die zich van te voren hadden opgegeven en ook allemaal aanwezig waren. Dus deelnemers, ook jullie bedankt voor het verzorgen van de fraaie stand van de SMVR
Toen ik zaterdagmorgen om 09.00 uur de hal binnenkwam met mijn eigen model (de Havendienst 8) stond de stand er heel mooi bij en was hij ook al van verre te herkennen.
Er was al een plekje voor mijn boot gereserveerd, dus het model neerzetten, optuigen en klaar was kees. Gelukkig was de koffie al klaar en was het na een uur rijden genieten van een lekker bakkie van Leen. Met het koekje erbij van Guus was het plaatje compleet.
Nu maar even een rondje door onze stand gelopen. Hierbij kwam ik het nieuwe
ponton van Dirk Baggerman tegen met zijn kraan. Het geheel zag er weer erg fraai uit, wat de bezoekers ook vonden, want Dirk had veel bekijks. Evenals de kraan van Jan Zwenger, die ernaast stond. Ook stonden de kranen van Thijs Volker er weer prima bij. Nieuw was ook het ponton van Martijn Klinge, voorzien van een kraan.Verder stonden er natuurlijk ook heel fraaie modellen van schepen, zoals b.v.
van Arie de Snoo, Jilles Striegel, Jan van Alebeek. Ook was er en hoek met elektronica ingericht door o.a. Dirk van de Wetering en Adrie Boele. Al met al viel er weer veel moois in onze stand te zien, wat ook wel bleek door de bezoekers die bij ons bleven hangen.
Ik moet zeker Lieuwe van der Net noemen, die als enige lid van onze vereniging, met zijn ‘BES’ veel gebruik heeft gemaakt van het bassin, dat door de organisatie van de beurs naast onze stand opgesteld was.

In onze hal stonden dit jaar m.i. meer modellen van schepen opgesteld dan in de voorgaande jaren, waarbij ook de kwaliteit erg goed was. Fijn om te zien dat het bouwen van schepen toch nog steeds een belangrijke factor is in modelbouwland.
Naarmate de tijd verstreek werd het steeds maar drukker, het aantal bezoekers was prima, wat ook een gezellige drukte verzorgde. Ook Jan in ’t Veen, organisator, was erg tevreden over de bezoekers aantallen, nadat ik hem op zondag nog even gesproken heb.
Ook dit jaar was er een thema gekoppeld aan de modelbouwshow. Te weten plasticbouw. Helaas vond ik dat dit thema toch onderbelicht is gebleven. Het aanbod van deze vorm van modelbouw was zeker niet beter vertegenwoordigd dan in voorgaande jaren.
Verder was de beurs weer een prima afspiegeling van de meeste vormen van modelbouw. Het aanbod was ruim voldoende en er was voor een ieder genoeg te zien. Ook waren er voldoende mogelijkheden om die zaken aan te schaffen, welke voor de hobby noodzakelijk zijn.
Binnen de vereniging ging het ook wel goed. Leen Stok had bv. 2 modellen te koop, welke beide op de zaterdag al weg waren. Leen heeft die dag dus goede zaken gedaan.
Rond half zes konden de uitrijkaarten opgehaald worden bij de info-balie, wat Jan van Alebeek voor zijn rekening nam. Hierna was het voor mij weer tijd om af te reizen naar Ridderkerk, om de volgende dag weer aanwezig te zijn. Dus zondag rond 12.00 uur was ik er weer. Gelukkig had ik gelijk een plekje voor mijn auto op de parkeerplaats, wat weer veel tijd scheelde.

Bij binnenkomst was het ook nu weer lekker druk in alle hallen, wat de sfeer alleen maar ten goede kwam.
Ook in onze stand was het weer gezellig druk en werd er veel gepraat.
Ook nu was het mogelijk om rond half zes de uitrijkaarten op te halen, wat dit keer door Arie Nicolaas gedaan werd. Ondertussen kwam Jan in ’t Veen zelf de herinneringsvaantje voor de deelnemers uitreiken.
Hierna was het zorgen dat de modellen in de auto gezet konden worden en de kleden op de kramen konden worden opgevouwen. Dirk Baggerman en Jan Zwenger hadden, begrijpelijk, meer tijd nodig om af te breken, maar dat ging toch ook nog redelijk snel. Rond half zeven was het dan ook tijd om naar huis te gaan, waarbij wij als vereniging terug kunnen kijken op een zeer geslaagd evenement.

Henk van Hattem


 

 

Copyright © 2009-2018 (By Ron Jongeneel)