Scheeps Modelbouw Vereniging Ridderkerk

 

Opendag 30 maart 2019:

Op zaterdag 30 maart hield de vereniging een open dag. Behalve een tentoonstelling van fraaie modellen van onze leden was op het buitenterrein van ERHV “De Waal“ het
bassin opgebouwd om modellen te laten varen. Met de nodige voorbereidingen, zoals deelnemers werven, kaartjes maken van de modellen met hun eigenaar, flyers drukken en een inrichtingsplan maken voor 74 modellen, werd vrijdagmiddag gestart met de opbouw van de tentoonstelling.

Met hulp van de opgekomen leden bleek dit een peulenschilletje. Enkele meegenomen modellen kregen al direct een plekje in de tentoonstellingsruimte.
Verder werden er al enkele voorbereidingen getroffen voor het opvullen van het bassin. Het water zou vanuit de sloot aan de overkant gepompt worden door 3 dompelpompen.

’s Avonds tussen 19:30 en 20:30 uur werden ook weer de nodige modellen gebracht. De volgende ochtend waren voorzitter Adrie met assistent Wim al vóór 8.00 uur bezig de pompvoorziening te installeren en kon het bassin opgebouwd worden.

Wederom met veel helpende handen ging ook dit opvallend vlot en de bijna vlakke ondergrond van het terrein vormde een uitstekende basis. Het pompen kon al snel beginnen en na wat aardlekonderbrekingen draaiden alle 3 de pompen op volle toeren. 's Morgens werden nog de laatste modellen gebracht. Zelfs modellen die niet aangemeld waren. Maar door enkele afmeldingen was er
gelukkig nog wat ruimte beschikbaar en dat was dus geen probleem. Voor Arie in 't Veld (junior), als jong lid en net gestart in de activiteitencommissie, een mooie gelegenheid om de leden bij naam te leren kennen. De meeste varende modellen kregen een plaatsje op een van de twee picknicktafels buiten bij het bassin. Het weer
werkte fantastisch mee, de wind was zwak, maar de zeilbootjes hadden hier genoeg aan. Op verzoek van de varende deelnemers werden geen steigers in het water gelegd, zodat er meer vaarruimte was. Het kinderbootvaren was, ondanks het geringe
kinderaanbod, een succes. Wim had nieuwe vaarregelaars in de drie kinderbootjes geplaatst. De kinderen, veelal net terug van een voetbalwedstrijd aan de overkant, waren enthousiast en er werd zeer beheerst door hen gevaren. Toen kwam er een “groot kind” die ook wel eens wilde varen met zo’n kinderbootje en prompt kreeg die het voor elkaar om met het roer de schroefbladen van het bootje af te varen.

Het grote passagiersschip de Nieuw Amsterdam van Henk trok en kreeg veel aandacht. Geen black-out, maar Wim dook eerst de machinekamer in. De bakboord schroefmotor wilde niet draaien. Daarna gaf de stabiliteit problemen. Na diverse slingerproeven en met de sleper Astronoom achter en de sleper Bes voor kwam de boot onder deskundige hulp van de sleepbootkapiteins behoorlijk in beweging. Af en toe draaide de stuurboord schroef van het passagiersschip zelf mee en het totale manoeuvreerwerk verliep zonder ook maar één keer te kapseizen.

De diversiteit van de getoonde modellen zowel statisch als varend was erg groot. Van duikboot, militaire tank, historische houten schepen, hijskraan tot werkende vuurtoren. Het was een lust voor het oog om de modellen nauwkeurig te bekijken. Ook de elektrotechniek met de moderne mogelijkheden kon werkend worden getoond. Het diorama van de radarboot Twinbros en de houten salonboot Fratemite in aanbouw met geheel metalen stoommachine en ketel zijn topstukken van Rinus en Kees. Ook de fraaie Rijnsleper Pieter Boele van Adriaan was een plaatje. De oorspronkelijke Rijnsleper uit 1893 vaart overigens ook in het echt nog steeds rond.
Nogmaals een breed scala van modellen en de een nog mooier dan de ander. Het aantal bezoekers was redelijk tot goed te noemen maar wellicht zou in het centrum van Ridderkerk meer publiek zijn geweest. Alle deelnemers en helpers hartelijk dank voor jullie bijdrage en hopelijk hebben jullie het net zo naar jullie zin gehad als de activiteitencommissie. Wij vonden het in ieder geval een zeer geslaagd evenement.


Arie in ’t Veld en Jan van Alebeek

Nieuwjaarsreceptie 2019

Dinsdag 8 januari 2019.
Vandaag is het de eerste clubavond van het nieuwe jaar, dus tijd voor de traditionele nieuwjaarsreceptie in ons clublokaal bij de ERHV De Waal in Ridderkerk- Rijsoord,
waarvoor de leden met hun partners allemaal zijn uitgenodigd.
Bij mijn binnenkomst waren er al verrassend veel leden met hun partners aanwezig en zat de sfeer er al goed in. De koffie met cake en de oliebollen stond klaar en vonden bij de aanwezigen gretig aftrek. Achter de bar stond Lars van de ERHV, zodat onze eigen barman, Leen Stok, een vrije avond had. Er waren deze avond 50 personen aanwezig, waaronder 16 partners van de leden. Jan Brouwer en Olievier de Cloe hadden zich bij de voorzitter afgemeld i.v.m. ziekte.

Rond kwart over acht nam de voorzitter het woord, waarbij hij de aanwezigen van harte welkom heette en een gelukkig en gezond nieuwjaar wenste. Ook stond hij nog even stil stond bij de leden, welke ons dit jaar ontvallen zijn. Verder had hij nog een terugblik op het afgelopen jaar met als hoogtepunten onze nieuwe locatie voor
de cluavonden, de busreis naar het Openluchtmuseum in Arnhem en het nieuwe parcoursvaren met de motorboten.

Ook voor dit jaar staan er weer verschillende activiteiten op het programma, zoals onze opendag op 30 maart in ons nieuwe clublokaal en de

2-daagse demonstratie bij de SS Rotterdam tijdens de Wereld Havendagen in Rotterdam. Ook financieel staan we er goed voor, voorwaarde is wel dat de leden op tijd hun contributie betalen, aldus de voorzitter.

Net als in voorgaande jaren stond ook dit jaar weer een bingo met leuke prijzen op het programma. Onder de bezielende leiding van Han van Geijn en Jan van Alebeek
werd voor de geplande pauze de eerste ronde gespeeld. Hierbij ging de dochter van Ron Jongeneel er vandoor met de 3e prijs en de vrouw van Thomas Bultje met de 2e prijs. De 1e prijs werd gewonnen door drie personen, n.l. de vrouw van Wim Driessen, de vrouw van Ton Kik en de dochter van Ron Jongeneel. Dit ging echter niet zomaar. Zij hadden allen, na elkaar, een valse bingo, wat kwam door een onverklaarbare reden. Alle drie hadden ze nummer 14 op hun briefje doorgestreept, terwijl het nummer helemaal niet getrokken was door Jan van Alebeek. Ra, ra, ra. Besloten werd dan ook door Han en Jan om de drie beschikbare prijzen te verdelen over de drie dames. Hierna volgde nog een kleine verloting, achter op de bingobriefjes stond een nummer geschreven. De prijs werd getrokken door de vrouw van Arie de Looff. En geloof het of niiet, maar Arie de Looff was één van de winnaars. De andere was ondergetekende.
De tijd voor de pauze was aangebroken, dus Lars had het even druk op dat moment.

Na de pauze volgde de uitreiking van de prijzen voor het zeilen en motorboootvaren. Leen Stok deelde de prijzen voor het zeilen uit, waarbij de 3e prijs werd gedeeld door Ben Bezemer en Henk van Hattem. De 2e prijs ging naar Wim Driessen, die 4 punten meer had dan de nummers 3. Als 1e was ook dit jaar weer René Vliegenthart geëindigd. De voorzitter reikte de prijs ging dit jaar naar onze havenmeester, Lieuwe van der Net, zelf.

Toen was het weer de beurt aan de heren Han en Jan voor de tweede rond bingo. De 3e prijs ging van deze ronde naar 2 winnaars, nl. Mevr. Van der Doel en Hans Engelsman. De 2e prijs was voor de vrouw van Ron Jongeneel en de 1e prijjs ging nu naar Jan Klinge.

Aansluitend volgde er ook nu een kleine verloting zoals voor de pauze, waarbij de winnende nummers dit keer getrokken werden door Jan Klinge.
Als eerste trok hij het nummer, dat achter op het briefje van de vrouw van Adrie Boele stond. Hierna was het toch weer de beurt aan ondergetekende, die de andere
prijs wist te winnen. Na de 2 rondjes bingo nam de voorzitter nog even het woord, waarin hij alle aanwezigen bedankte voor hun komst en hen verder een gezellige avond toewenste.

Net als voorgaande jaren kunnen we ook nu weer terugkijken op een gezellige en geslaagde avond.

Henk van Hattem 

 

Copyright 2009-2018 (By Ron Jongeneel)