Scheeps Modelbouw Vereniging Ridderkerk

 

Opendag 30 maart 2019:

S.M.V.R. houdt Open Dag op zaterdag 30 maart 2019
Met toestemming van de eigenaar van het club- huis de hengelsportvereniging ERHV “De Waal” kunnen de S.M.V.R. leden op deze dag hun mo- dellen voor het publiek tonen. Het vernoemde clubhuis bevindt zich in de Vlasstraat 10 te Rid- derkerk.
Tevens zal het bassin opgebouwd worden en kunnen leden hun modellen laten varen. De Open Dag is voor het publiek geopend van 10:00 tot 16:00 uur en de toegang is gratis.
DIT IS EEN OPROEP
Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit om één of meer boten voor deze dag te reserveren en op deze dag te tonen. Doe je mee dan graag:
1. je naam;
2. de naam van de boot of boten;
3. Varend of statisch en
4. haar afmetingen
doorgeven aan de Activiteitencommissie op een van de clubavonden of per e-mail: jppvanalebeek@gmail.com.

Het is mogelijk de modellen al te brengen op de avond vóór de open dag op vrijdagavond 29 maart tussen 19:30 en 21:30 uur. Lukt dat niet dan is er nog een tweede mogelijkheid het mo- del/modellen op zaterdagochtend tussen 08:30 en 09:30 uur te brengen. De varende modellen zullen vermoedelijk een plek dicht bij het bassin krijgen.
Vertel het aan je hele familie, je vrienden en kennissen zodat het die dag storm loopt in en om het clubhuis aan de Vlasstraat. Voor de leden is het bijzonder elkaars modellen te mogen bewon- deren, maar ook de bezoeker krijgt de kans de resultaten van een mooie hobby nauwkeurig te bekijken, zich misschien wel te verwonderen en eventueel vragen te stellen.
Jan van Alebeek


Nieuwjaarsreceptie 2019

Dinsdag 8 januari 2019.
Vandaag is het de eerste clubavond van het nieuwe jaar, dus tijd voor de traditionele nieuwjaarsreceptie in ons clublokaal bij de ERHV De Waal in Ridderkerk- Rijsoord,
waarvoor de leden met hun partners allemaal zijn uitgenodigd.
Bij mijn binnenkomst waren er al verrassend veel leden met hun partners aanwezig en zat de sfeer er al goed in. De koffie met cake en de oliebollen stond klaar en vonden bij de aanwezigen gretig aftrek. Achter de bar stond Lars van de ERHV, zodat onze eigen barman, Leen Stok, een vrije avond had. Er waren deze avond 50 personen aanwezig, waaronder 16 partners van de leden. Jan Brouwer en Olievier de Cloe hadden zich bij de voorzitter afgemeld i.v.m. ziekte.

Rond kwart over acht nam de voorzitter het woord, waarbij hij de aanwezigen van harte welkom heette en een gelukkig en gezond nieuwjaar wenste. Ook stond hij nog even stil stond bij de leden, welke ons dit jaar ontvallen zijn. Verder had hij nog een terugblik op het afgelopen jaar met als hoogtepunten onze nieuwe locatie voor
de cluavonden, de busreis naar het Openluchtmuseum in Arnhem en het nieuwe parcoursvaren met de motorboten.

Ook voor dit jaar staan er weer verschillende activiteiten op het programma, zoals onze opendag op 30 maart in ons nieuwe clublokaal en de

2-daagse demonstratie bij de SS Rotterdam tijdens de Wereld Havendagen in Rotterdam. Ook financieel staan we er goed voor, voorwaarde is wel dat de leden op tijd hun contributie betalen, aldus de voorzitter.

Net als in voorgaande jaren stond ook dit jaar weer een bingo met leuke prijzen op het programma. Onder de bezielende leiding van Han van Geijn en Jan van Alebeek
werd voor de geplande pauze de eerste ronde gespeeld. Hierbij ging de dochter van Ron Jongeneel er vandoor met de 3e prijs en de vrouw van Thomas Bultje met de 2e prijs. De 1e prijs werd gewonnen door drie personen, n.l. de vrouw van Wim Driessen, de vrouw van Ton Kik en de dochter van Ron Jongeneel. Dit ging echter niet zomaar. Zij hadden allen, na elkaar, een valse bingo, wat kwam door een onverklaarbare reden. Alle drie hadden ze nummer 14 op hun briefje doorgestreept, terwijl het nummer helemaal niet getrokken was door Jan van Alebeek. Ra, ra, ra. Besloten werd dan ook door Han en Jan om de drie beschikbare prijzen te verdelen over de drie dames. Hierna volgde nog een kleine verloting, achter op de bingobriefjes stond een nummer geschreven. De prijs werd getrokken door de vrouw van Arie de Looff. En geloof het of niiet, maar Arie de Looff was één van de winnaars. De andere was ondergetekende.
De tijd voor de pauze was aangebroken, dus Lars had het even druk op dat moment.

Na de pauze volgde de uitreiking van de prijzen voor het zeilen en motorboootvaren. Leen Stok deelde de prijzen voor het zeilen uit, waarbij de 3e prijs werd gedeeld door Ben Bezemer en Henk van Hattem. De 2e prijs ging naar Wim Driessen, die 4 punten meer had dan de nummers 3. Als 1e was ook dit jaar weer René Vliegenthart geëindigd. De voorzitter reikte de prijs ging dit jaar naar onze havenmeester, Lieuwe van der Net, zelf.

Toen was het weer de beurt aan de heren Han en Jan voor de tweede rond bingo. De 3e prijs ging van deze ronde naar 2 winnaars, nl. Mevr. Van der Doel en Hans Engelsman. De 2e prijs was voor de vrouw van Ron Jongeneel en de 1e prijjs ging nu naar Jan Klinge.

Aansluitend volgde er ook nu een kleine verloting zoals voor de pauze, waarbij de winnende nummers dit keer getrokken werden door Jan Klinge.
Als eerste trok hij het nummer, dat achter op het briefje van de vrouw van Adrie Boele stond. Hierna was het toch weer de beurt aan ondergetekende, die de andere
prijs wist te winnen. Na de 2 rondjes bingo nam de voorzitter nog even het woord, waarin hij alle aanwezigen bedankte voor hun komst en hen verder een gezellige avond toewenste.

Net als voorgaande jaren kunnen we ook nu weer terugkijken op een gezellige en geslaagde avond.

Henk van Hattem 

 

Copyright 2009-2018 (By Ron Jongeneel)